EnglishHọc HộiPháp ÂmPháp BảoTụng NiệmTin TứcHình ẢnhContact UsLinks
Hòa Thượng Tịnh Không
Ngũ Khoa Tịnh Độ
Quy tắc tu học
Tịnh Tông Học Hội
Liên Lạc / Contact Us


Liên Lạc / Contact Us

 

Tịnh Tông Học Hội Oregon 
Amitabha Buddhist Society of Oregon


Đơn Liên Lạc trực tiếp qua điện thư:

(Please fill out the form below if you wish to contact us.)

Xin quý đồng tu vui lòng điền vô mẫu đơn dưới đây để liên lạc với hội trực tiếp qua điện thư

*Quý đồng tu khi viết tiếng Việt xin vui lòng bỏ dấu, để chúng con dễ đọc. Quý vị có thể download phần mềm tiếng Việt "VPS KEYS 4.3" ở trang WEB sau đây: http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=69

Quý Danh / Name:* Xin điền tên / Name required

Điện Thoại / Phone:

Điện thư / Email:* Địa chỉ sai / Invalid email

Lời nhắn / Message:*

Xin nhắn tin / Message required

*Chúng con xin phép miễn hồi âm những thư từ với chủ đề nằm ngoài mục tiêu, tông chỉ, phương pháp tu học của bổn hội.
(We will not respond to message(s) of which content is not related to our mission and practice.)

Tin nhắn đã gởi, xin cám ơn. / Your message has been sent, thank you.
Try again later / Xin vui lòng gởi lạiĐiện thư / Email:

tthhOregon@gmail.com

Website:  www.TinhTongHocHoiOregon.orgĐiện Thoại / Telephone: 

(971) 259-8844 

English Học Hội Pháp Âm Pháp BảoTụng Niệm Tin TứcHình Ảnh Contact Us Links