EnglishHọc HộiPháp ÂmPháp BảoTụng NiệmTin TứcHình ẢnhContact UsLinks


Liên kết / Links


Thôn Di Đà (click here)

Niệm Phật (click here)

A Buddhist Perspective (Trang trả lời vấn đáp của Pháp Sư Ngộ Linh) (click here)

Amitabha Pureland (Trang website của Pháp Sư Ngộ Linh) (click here)


Center's website:

Amitabha Buddhist Library of Chicago  (click here)

Amitabha Buddhist Society of USA  (click here)

Amitabha Buddhist Retreat Center Australia  (click here)

Amitabha Buddhist Association of Queensland  (click here)
Amita Buddhism Society, Boston 

25-27 Winter Street
Brockton, MA 02302
Tel:(508) 580 4349
Web: 
www.amtb-ma.org
Email: 
amtb_boston@yahoo.com

Amitabha Buddhist Society of NY, Inc.
41-60 Main Street, Suite 211
Flushing, NY 11355 U.S.A.
Tel:(718) 961 7299
Fax: (718) 961 8039
Email: 
amitabha_ny@yahoo.com.tw


Amitabha Buddhist Society of NY Chinatown 
55-59 Chrystie Street
New York, NY 10002 U.S.A
Tel:(212) 226 3499
Fax: (212) 226 3255


Amitabha Buddhist Society of Philadelphia
42 Lakeview Dr.
Cherry Hill, NJ 08003 U.S.A
Tel:(856) 424 2516
Fax: (856) 424 8669
Web: 
www.amtb.org
Email: 
amtbphila@hotmail.com


Amitabha Buddhist Society of New Jersey
230 Hadleigh Drive
Cherry Hill, NJ 08003 U.S.A
Tel:(856) 751 1612


Mietoville Academy, Inc.
4450 Business Park Court
Lilburn, GA 30047 U.S.A.
Tel: (770) 923 8955
Fax:(770) 925 0618
Email: 
mietoville@bellsouth.net


Amitabha Society of Huntsville
985 Heatherwood Drive
Huntsville, AL 35802 U.S.A.
Tel:(205) 883 4555


Amitabha Buddhist Society of Michigan
1645 Northbrook Drive
Ann Arbor, MI 48103 U.S.A.
Tel:(734) 995 5132


Amitabha Society of Madison
9 Rough Lee Court
Madison, WI 53705 U.S.A.
Tel:(608) 233 0552


Amitabha Buddhist Library in Chicago
2753-2755 W. Maple Avenue
Lisle, IL 60532
Tel:(630) 428 9941
Fax: (630) 428 9961
Web: www.amitabhalibrary.org
Email: library@amitabhalibrary.org


Amitabha Buddhist Society of Houston
8121 West Glen Dr
Houston, TX 77063 U.S.A.
Tel:(713) 339 1864
Fax:(713) 339 2242


Amida Society
5918 Cloverly Avenue
Temple City, CA 91780 U. S. A
Tel:(626) 286 5700
Fax:(626) 286 7988
Web: 
www.amtb-la.org
Email: 
amida@amtb-la.orgAmitabha Buddhist Society Of U.S.A.
650 S. Bernardo Avenue
Sunnyvale, CA 94087 U.S. A.
Tel:(408) 736 3386
Fax:(408) 736 3389
Web: 
www.amtb-usa.org
Email: 
info@amtb-usa.org


Amitabha Society Of Las Vegas
3375 S. Decatur Blvd. #19
Las Vegas, NV 89102 U.S.A.
Tel:(702) 252 3042
Fax:(702) 871 3542


Amitabha Buddhist Society Of Hawaii
158 N. Hotel Street
Honolulu, HI 96817 U.S.A.
Tel:(808) 523 8909
Fax:(808) 523 8909


Amitabha Education Center
522 Kuaaina Way
Kailua, HI 96734 U.S.A.
Tel:(808) 262 5279


Amitabha Buddhist Society Of Seattle
701 1/2 S. King Street
Seattle, WA 98104 U.S.A
Tel:(206) 624 9378


Amitabha Buddhist Society Of Seattle
23329 SE 35th Place
Sammamish, WA 98029 U.S.A
Tel:(425) 557 1037
Fax: (425) 557 1037


Washington Amitabha Society
Crystal House
18230 E. Valley Hwy. #135
Kent, WA 98032 U.S.A
Tel:(425) 251 6822
Fax: (425) 656 9789


Amida Buddhist Society
6455 Linfield Place
Burnaby, B.C. CANADA V5E3M6
Tel:(604) 524 8485
Fax: (604) 524 8485


Amitabha Buddhist Society of Toronto
38 Donalda Crescent
Agincourt, ONT. CANADA M1S1N7
Tel:(416) 293 0024
Fax: (416) 292 6061


Amitabha Buddhist Society of Montreal
4698 Avenue D'oreleans
Montreal, Quebec. CANADA H1X2K4
Tel:(514) 257 1770
Fax: (514) 525 6846


Taipei, Taiwan
Tel:(02) 2754 7178
Fax: (02) 2754 7262


The Corporate Body Of The Buddha Educational Foundation
11Fl, No. 55, Hang Chow S. Rd., Sec. 1
Taipei, Taiwan
Tel:(02) 2395 1198
Fax:(02) 2391 3415
Web: 
http://www.budaedu.org/en/Kaohsiung Pureland Learning Center
Address of Kaohsiung Pureland Learning Center
No. 236, Chi Hsien 3th Rd., Yen Cheng District
Kaohsiung, Taiwan
Tel:(07) 521 9988
Fax:(07) 761 7355


Tainan Pureland Learning Center
Address of Tainan Pureland Learning Center
Tainan, Taiwan
Tel:(06) 293 6611
Fax:(06) 293 6600


Changhwa Pureland Learning Center
Address of Changhwa Pureland Learning Center
No. 41, Lane 269, Min Tsu Rd.
Changhwa, Taiwan
Tel:(04) 725 6272
Fax:(04) 723 5701


Hwalien Pureland Learning Center
Address of Hwalien Pureland Learning Center
No. 136, Fuh Gwo Rd.
Hwalien, Taiwan
Tel:(038) 578 663


The Amitabha Buddhist Association Of Queensland (Australia)
11 Toona Place, Calamvale, Brisbane
Queensland 4116, Australia
Tel:(617) 3273 1693
Fax:(617) 3272 0677


Pureland Learning College (Australia)
57 West Street Toowoomba
Queensland, Australia 4350
Tel:(617) 4637 8765
Fax:(617) 4637 8764


Hong Kong Buddhist Education Foundation Ltd.
Address of Hong Kong Buddhist Education Foundation Ltd
11F, Eader Center
39 41 Hankow Rd.
Tsimshatsui, Hong Kong
Tel:(852) 2314 7099
Fax:(852) 2314 1929
Web: 
www.budaedu.org.hk
Email: 
amtbhk1@budaedu.org.hk


Amitabha Buddhist Society (Singapore)
No. 2, Lorong 35 Geylang
Singapore 387934
Tel:(65) 6 744 7444
Fax:(65) 6 744 4774


Amitabha Buddhist Society (Malaysia)
16A, 1st. Floor, Jalan Pahang
53000 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel:(603) 441 4101
Fax:(603) 441 2172


Amitabha Buddhist Society (Johor)
No. 18, Jalan Sri Pelangi 1, Taman Pelangi
80400 Johor Bahru, Johor, Malaysia
Tel: 07 332 0172
Fax: 07 332 0172


Amitabha Buddhist Society (Pontian)
10A, Jalan Bakek Jaya 2, Taman Bakek Jaya
82000 Pontian, Johor, Malaysia
Tel: (607) 686 1958
Tel: (607) 686 1954

English Học Hội Pháp Âm Pháp BảoTụng Niệm Tin TứcHình Ảnh Contact Us Links