EnglishHọc HộiPháp ÂmPháp BảoTụng NiệmTin TứcHình ẢnhContact UsLinks
Thông Cáo
Hướng dẫn tu học


Thông Cáo

Tài Liệu Hướng Dẫn Tu Học

Nam Mô A Di Đà Phật,

Kính thưa chư liên hữu đồng tu,

Với mục đích hỗ trợ quý đồng học nhập môn nắm vững phương pháp dụng công trong quá trình tu tập, và cũng với ước nguyện hộ trì chánh Pháp xiển dương Tịnh Độ, đồng học Tịnh Tông Học Hội Oregon xin cúng dường đến chư liên hữu một số tài liệu sơ lược trình tự và cách thức hành trì pháp môn Tịnh Độ.

[Xem tiếp ...]


Loạt bài cứu vãn hạnh phúc gia đình - khôi phục nhân tâm

Những năm gần đây, có lẽ không ai trong chúng ta là không cảm nhận được sự suy thoái của nền phong hóa (đạo đức) xã hội. Mà nguyên nhân sâu xa chính là sự phát sanh mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa người với người. Nào là xung đột giữa quan hệ vợ chồng, xung đột giữa cha mẹ con cái, xung đột giữa anh chị em, xung đột giữa chủ nhân và nhân viên v.v... Liệu cuộc sống vật chất có mang lại cho chúng ta hạnh phúc thật sự hay không? Có khi nào chúng ta bỗng khao khát một phút giây bình yên trong cuộc sống thường nhật chăng? Bất luận là chủng tộc hay đạo giáo nào, có ai mà lại không mong cầu hạnh phúc gia đình, vợ chồng hòa thuận, con cái thuận thảo. Xin đón xem loạt bài cứu vãn hạnh phúc gia đình, khôi phục nhân tâm, hòa bình an định xã hội.

[Download ...]


Cộng Tu Hàng Tuần

Đạo tràng có thời khóa Cộng Tu hàng tuần vào ngày Chủ Nhật. Quý liên hữu xin vui lòng liên lạc với đạo tràng qua điện thoại để xác nhận (confirm) thời gian và địa điểm trước khi tới cộng tu.

8am - 12pm:   Cộng Tu


Weekly practice

We practice every Sunday. If it is your first time joining practice, please kindly contact us via phone or email in advance .

8am - 12pm:   Recitation


English Học Hội Pháp Âm Pháp BảoTụng Niệm Tin TứcHình Ảnh Contact Us Links