EnglishHọc HộiPháp ÂmPháp BảoTụng NiệmTin TứcHình ẢnhContact UsLinks
Thỉnh Kinh Sách - Free distribution
Đệ Tử Quy
Hộ niệm cần biết


Pháp Bảo LƯU THÔNG KINH SÁCH MIỄN PHÍ - FREE DISTRIBUTION DHARMA MATERIAL

*** Vì kinh phí có hạn, học hội chỉ gởi kinh sách trong nước Mỹ hoặc Canada. (Due to limited funding, we can only ship book to US and Canada address. Thank you for your understanding.)

*** Ngoài kinh sách, học hội có lưu thông băng giảng của Hòa thượng Tịnh Không dưới dạng MP3/CD/DVD. Quý liên hữu cần thỉnh băng giảng có thể xem đề mục ở trang Pháp Âm. (We also offer Venerable Master Chin Kung's lecture in form of MP3/CD/DVD. For a list of topics please go to Dharma Audio.)

*** We DO NOT ship over-sea ***Quý Danh / Name:* Xin điền tên / Name required

Điện Thoại / Phone:

Điện thư / Email:* Địa chỉ sai / Invalid email

Trong mẫu đơn phía dưới, xin vui lòng ghi rõ: địa chỉ, điện thoại, tên sách và số lượng:*
(In the form below, please provide your shipping address, telephone number, book title(s) and quantity)

Xin nhắn tin / Message required

*Chúng con xin phép miễn hồi âm những thư từ với chủ đề nằm ngoài mục tiêu, tông chỉ, phương pháp tu học của bổn hội.
(We will not respond to message(s) of which content is not related to our mission and practice.)

Tin nhắn đã gởi, xin cám ơn. / Your message has been sent, thank you.
Try again later / Xin vui lòng gởi lại

Kinh - Sutra Sách Tiếng Việt (Vietnamese) English/Chinese/Vietnamese titles
English Học Hội Pháp Âm Pháp BảoTụng Niệm Tin TứcHình Ảnh Contact Us Links